facebook pixel

Zgjidhje për shtëpi

Kompania jonë ndërmerr shërbime për formësimin e shtëpisë suaj për pushime si:

 
Μë shumë në kategorinë « Zgjidhje për hotele Shërbime »

Social

Komunikim

Simpas
Buildings Solutions, Innovative Glass & Aluminium Constructions

Fabrika: Ampelia, Janinë – Tel 26510.92177 – Fax 26510.93456

Ekspozita: Rr. Kirgiou 7 Janinë – Τel 26510.31630 – Fax 26510.33970

E-mail: info@simpas.gr