facebook pixel

Screenline

Në SIMPAS IG dhe AC, jemi krenarë me mjeshtërinë tonë teknike dhe përpiqemi të arrijmë përsosmëri në çdo projekt. Më poshtë është një koleksion i disa prej projeksioneve të fundit në kategorinë "Screenline".
Për më shumë informacione, ju lutemi na kontaktoni.

 Për më shumë foto na vizitoni në faqen tonë në pint

Μë shumë në kategorinë « Ndarëse Ζyrash Patios »

Social

Komunikim

Simpas
Buildings Solutions, Innovative Glass & Aluminium Constructions

Fabrika: Ampelia, Janinë – Tel 26510.92177 – Fax 26510.93456

Ekspozita: Rr. Kirgiou 7 Janinë – Τel 26510.31630 – Fax 26510.33970

E-mail: info@simpas.gr