facebook pixel

Filozofia e kompanisë

Simpas, përdor përvojën dhe ekspertizën e saj, vazhdon të evoluohet, të zhvillohet dhe të përmirësohet, duke përballuar sfidat e së ardhmes. Bosht qendror i filozofisë së saj është cilësia në varësi të produktit të përftuar dhe mjedisit natyror. Duke vepruar dhe duke prodhuar brenda kësaj klime, Simpas prodhon produkte miqësore me mjedisin, duke përmirësuar vazhdimisht çdo fazë të procesit të prodhimit: nga përzgjedhja e lëndëve të para, nga menaxhimi i energjisë dhe burimet e tjera, nga operimi efikas i objekteve, nga forma përfundimtare e produktit, nga transportimi i tyre, nga e drejta për të përdorur zhvillimin e ndërgjegjësimit mjedisor të punonjësve të saj.
Simpas është certifikuar nga ELOT dhe në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e Modelit ΕLOT ΕΝ ISO 9001:2000. Njerëzit e Simpas, infrastruktura shumë e mirë teknologjike, materialet e para të zgjedhura, partneritetet dhe proceset e certifikuara perbëjnë themelin dhe të ardhmen e kompanisë.

Social

Komunikim

Simpas
Buildings Solutions, Innovative Glass & Aluminium Constructions

Fabrika: Ampelia, Janinë – Tel 26510.92177 – Fax 26510.93456

Ekspozita: Rr. Kirgiou 7 Janinë – Τel 26510.31630 – Fax 26510.33970

E-mail: info@simpas.gr